Fri frakt vid 499:-

Hållbarhet

Även hållbara alternativ har en klimatpåverkan. Här berättar vi mer om vilken påverkan biobränslen har och hur vi arbetat med våra produkter för att göra dom så klimatneutrala som möjligt. 

Miljöpåverkan av biobränslen

Biobränslen såsom pellets och flis är en förnybar energikälla vilket innebär att belastningen på miljön är betydligt mindre än eldning av fossila bränslen. Vid förbränning av biobränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran och den koldioxid som upptagits och bundits i råvaran frigörs vid förbränning för att åter kunna upptas av levande växter. Förbränning av biobränslen tillför alltså ingen extra koldioxid förutom det som redan finns i atmosfären naturligt. Biobränsle räknas som en klimatneutral energikälla men förutsätter att vi har ett hållbart skogsbruk där vi återför samma mängd skog som vi avverkar. Biobränslen finns inom landets gränser vilket innebär kortare och mer miljövänliga transporter för att nå slutkonsument.

Tillverkning av våra brännare

Våra brännare är utvecklade och tillverkade i Sverige. Under nästan 40 år har vi utvecklat våra brännare och med tiden gjort dom effektivare och förbränningen renare. Underhåll och rengöring är viktiga komponenter för att göra förbränningen så effektiv som möjligt och därför gör vi löpande förbättringar för att förenkla handhavandet. En effektiv brännare är det i särklass viktigaste vi kan göra för en minskad klimatpåverkan. 

Vi tror också att en lång livslängd är viktigt och vi arbetar inte utifrån slit och släng mentalitet. Vi vet att våra brännare har en lång livslängd och vi har ett väl utvecklat reservdelssortiment för att löpande kunna byta ut delar som utsätts för stort slitage.