Fri frakt vid 499:-

Hur kan en biobränsleanläggning se ut?

En biobränsleanläggning kan se ut på lite olika sätt och styrs av hur dina förutsättningar ser ut till att börja med. Det mest grundläggande för att komma igång med pellets eller fliseldning är...

Panna och brännare

För pelletseldning behövs en panna, ett förråd, en matarskruv och bränsleleveranser. Om man har en oljepanna kan man i många fall byta ut oljebrännaren mot en brännare för pellets. Termostaten i pannan är den som bestämmer när pelletsbrännaren ska starta och stoppa. Den proceduren är helt automatiserad och kräver därmed ingen annan ackumulatortank än den som finns inbyggd i pannan. Oftast är pannan utrustad med elpatron som säkerställer att pannan fortsätter att generera värme om t.ex. pelletsen tagit slut.

Många har valt att sluta med oljeeldning och i stället investerat i en värmepump. Det fungerar normalt bra, men när elpriserna rusar så är det en bra möjlighet att kunna använda sin panna för uppvärmning igen. Huset och husets ventilationssystem är oftast byggt med utgångspunkt ifrån att skorstenen ska vara varm. Att elda i pannan förbättrar klimatet i huset och i källaren där pannan oftast finns.

Bygg på din anläggning

Varför vara nöjd med att ha ett ben att stå på? Här är några tips på hur du kan bygga på din anläggning. 

Ackumulatortank

Om pelletseldningen ska samverka med andra värmekällor behöver man ha en ackumulatortank. Den behövs för att ta till vara på solvärmen under dagen om man har solfångare, och fördela värmen under dygnets övriga timmar. Det varma vattnet cirkulerar sedan i husets vattenburna radiatorsystem. Om man har en ackumulatortank är det bra att den kompletterats med en elpatron för att säkerställa att huset har värme även då man är hemifrån en längre tid. Det finns även möjlighet att använda eluppvärmningen under natten i stället för under dagen eftersom vi kan förutsätta att utvecklingen går mot differentierad eltaxa där elen blir billigare under nattetid.

Solfångare

Solfångare kan monteras på ditt tak för att ytterligare sänka dina energikostnader och begränsa utsläppen. Även om pellets är en billig uppvärmningsmetod där du får ut cirka 5 kWh per kg pellets så är en solfångare helt utan driftkostnader under de ljusare årstiderna. Solfångare och pellets är en bra kombination där systemet kan drivas av solenergi under sommaren och pelletsbrännaren kan köras under vår- och höst för att sedan gå för full effekt vintertid.  

Solceller

Solceller är även det ett bra komplement till en pelletsbrännare. Här är största vinsten att elräkningen sjunker eller helt försvinner. Vill du under perioder dra ned på pelletseldningen är det här ett sätt att minska kostnaden när du använder elpatron för uppvärmning. Men egentligen finns ingen anledning att dra ned på pelletseldningen eftersom kostnaden per kWh är så mycket lägre vid pelletseldning än priset för att köpa 1 kWh el.

Luft-/vattenvärmepump

Om man vet att man kommer att behöva använda eluppvärmning i stor utsträckning kan det vara klokt att även ansluta en luft/vattenvärmepump till ackumulatortanken. 


Nedan syns en bild från Energimyndigheten som visar ett exempel på en biobränsleanläggning. 

Bilden ovan visar en biobränsleanläggning som är kompletterad med en solfångare. 1. Solfångare 2. Panna, pellets eller ved 3. Elpatron 4. Ackumulatortank 5. Varmvatten ut till radiator 6. Kallvatten in. Illustration: Bo Reinerdahl